PS Ignatie este noul Episcop al Hușilor!

În Catedrala Episcopală din Huşi a avut loc duminică, 22 octombrie 2017, întronizarea noului Episcop al Huşilor: PS Ignatie. Ceremonia de întronizare a fost oficiată după săvârşirea Sfintei Liturghii

În Catedrala Episcopală din Huşi a avut loc duminică, 22 octombrie 2017, întronizarea noului Episcop al Huşilor: PS Ignatie. Ceremonia de întronizare a fost oficiată după săvârşirea Sfintei Liturghii.

”Rugăm pe Dumnezeu, a Cărui "făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus", să întărească arhiereii și preoții Bisericii spre slujirea poporului cel dreptcredincios cât mai aproape de ceea ce El, Dumnezeu, așteaptă de la noi. Îl rugăm să ne ierte pentru slăbiciunile și neputințele noastre, precum și pentru toate smintelile care aduc tulburare, nedumerire și confuzie între credincioși. Nădăjduim în iertarea și mila lui Dumnezeu, ne încredințăm iubirii Sale nețărmurite, așteptăm arătarea tainei Împărăției Sale și rugăm să aibă sub oblăduirea Sa pe robul Său Ignatie, Episcopul Hușilor dimpreună cu toți preoții, monahii, monahiile și dreptcredincioșii creștini din această binecuvântată Eparhie.”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

”Preafericirea Voastră, mi-aţi dat un credit extraordinar de mare alegându-mă în postul de Episcop titular al acestei binecuvântate eparhii. Ştiu că aşteptările din partea Înaltpreasfinţiilor şi Preasfinţiilor Voastre sunt direct proporţionale cu cerinţele stringente, responsabile şi consistente pe care le presupune o asemenea demnitate de la sine. Însă, am nădejde vie că rugăciunile stăruitoare, dragostea şi sprijinul nepregetat atât al Preafericirii Voastre, al Înaltpreasfinţiilor şi Preasfinţiilor Voastre sunt pentru mine reazem şi referinţă sfântă în această slujire încredinţată. Îmi propun, cu ajutorul şi lucrarea harului lui Dumnezeu, să-i slujesc pe clericii şi credincioşii din Eparhia Huşilor, şi o spun cu toată deplinătatea conştiinţei mele, aşa cum ne cere Sfântul Simeon Noul Teolog: nepărtaş la păcat, smerit în purtarea din afară şi inimă zdrobită în starea dinlăuntru. Fără a mă plasa în zona aceasta a convenţionalului, îmi revine datoria aceasta firească de a-I mulţumi lui Dumnezeu celui slăvit în Treime, Sfântului Ignatie Teoforul, ocrotitorul meu spiritual, pentru aceste momente. Apoi, mulţumesc Preafericirii Voastre pentru încrederea sinceră, dragostea şi mai ales grija discretă manifestată faţă de persoana mea. Vă mulţumesc!”, a precizat Preasfințitul Ignatie, noul Episcop al Hușilor.

La final, ierarhul a adresat mulţumiri mai multor persoane care l-au îndrumat şi susţinut de-a lungul activităţii sale în slujba Bisericii.

Autor: basilica.ro

VIDEO TV