CRUCEA-MONUMENT DE LA DOMAȘNEA

"Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim."Crucea-monument de la Domașnea reprezintă un deziderat împlinit al Episcopiei Caransebeșului și al credincioșilor de realizare a unui monument creștin închinat partizanilor bănățeni care, prin credință statornică, determinare și verticalitate spiritual-morală, au luptat, pentru Banat și pentru România, împotriva nedreptăților regimului comunist.


EVENIMENTE:

Crucea-monument, situată la poarta orientală a localității Domașnea, ridicată întru pomenirea apărătorilor Ortodoxiei și a neamului românesc din Banat în perioada comunistă, a fost sfințită de Ziua Armatei Române